galerie pro média

Stažením fotografie či loga ze sekce „Galerie pro média“ umístěné na tomto webu souhlasíte s podmínkami uvedenými v této sekci.

Stažením fotografie či loga ze sekce Galerie pro média umístěné na Stránkách souhlasíte, že užijete fotografii či logo v souladu s platnými právními předpisy České republiky, dobrými mravy a pro účely a způsobem, který nebude poškozovat dobré jméno skupiny MAENTIVA, dobré jméno subjektů patřících do supiny MAENTIVA, ovládajících skupinu MAENTIVA, či jinak spojenými se skupinou MAENTIVA, nebude zasahovat do práv a právem chráněných zájmů shora uvedených subjektů a práv a právem chráněných zájmů osob vyobrazených na fotografiích a bude se týkat aktivit skupiny MAENTIVA

Bez ohledu na výše uvedené se výslovně vylučuje užití fotografií či loga MAENTIVA umístěných na Stránkách v sekci Galerie pro média pro reklamní účely všeho druhu a propagační účely (včetně umístění na dárkové předměty, billboardy apod.) či pro účely propagace politických stran či hnutí, zařazením do materiálů porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, ohrožující veřejný pořádek, materiálů, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, rasy, pohlaví či propagující násilí či jakékoliv protiprávní jednání či které jsou způsobilé poškodit dobré jméno shora uvedených subjektů či do osobnostních práv osob vyobrazených na fotografiích. 

Logotyp MAENTIVA je základem jednotného vizuálního stylu společnosti. Logomanuál definuje tvar, barevnost a použití této značky. Veškeré předpisy uvedené v tomto manuálu jsou závazné a neměnné. více

Logotyp AEXTRA je základem jednotného vizuálního stylu produktu. Logomanuál definuje tvar, barevnost a použití této značky. Veškeré předpisy uvedené v tomto manuálu jsou závazné a neměnné.  více

Logotyp AEFLEX je základem jednotného vizuálního stylu produktu. Logomanuál definuje tvar, barevnost a použití této značky. Veškeré předpisy uvedené v tomto manuálu jsou závazné a neměnné. více

Logotyp AESALE je základem jednotného vizuálního stylu produktu. Logomanuál definuje tvar, barevnost a použití této značky. Veškeré předpisy uvedené v tomto manuálu jsou závazné a neměnné. více

Logotyp AEVIEW je základem jednotného vizuálního stylu produktu. Logomanuál definuje tvar, barevnost a použití této značky. Veškeré předpisy uvedené v tomto manuálu jsou závazné a neměnné. více

0 ks,
Košík
0 ks,