informace pro akcionáře

Sekce pro zveřejňování informací pro akcionáře, jako například oznámení o konání Valné hromady, o zasedání členů správní rady včetně prezentace zápisů z těchto zasedání.  ZDE v této sekci naleznete vstup do databáze pro bezpečnou prezentaci neveřejných informací pro akcionáře a investory.

/29.3.2019/ Správní rada společnosti MAENTIVA Cargo, a.s., IČ 278 60 612, se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B., vložce č. 11 582 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti takto: více

/29.3.2019/ Správní rada společnosti MAENTIVA Management, a.s., IČ 241 981 29, se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B., vložce č. 17770 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti takto: více

/ 8.11.2017 / Správní rada společnosti MAENTIVA Cargo, a.s., IČ 278 60 612, se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B., vložce č. 11 582 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti takto: více

/ 8.11.2017 /Správní rada společnosti MAENTIVA Management, a.s., IČ 241 981 29, se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B., vložce č. 17770 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti takto: více

/ 09.11.2016 / Zápis o průběhu a vysledcích řádné valné hromady společnosti MAENTIVA Management, a.s. konané dne 9.11.2016 od 10:30 hod. v sídle společnosti CSS spedition s.r.o., adresa Písek, Stanislava Maliny 464, 397 01  více

0 ks,
Košík
0 ks,